Laaggeletterdheid, een verrassend(t) groo(d)t probleem

Het aantal laaggeletterden neemt jaarlijks toe. Jongeren ontwikkelen een taalachterstand op de lagere school en komen daardoor later steeds meer in de problemen met de Nederlandse taal. Er is voor dit probleem nog steeds geen concrete oplossing gevonden. Een jongere die een taalachterstand heeft raakt steeds verder achter op de rest. “Als er niet meteen